-12.50%

Pin laptop Toshiba PA5023U-1BRS, PA5024U-1BRS, PA5025U-1BRS, PABAS260, C840, C840D, C845, C850, C850D, C855, C855D, C870, C870D, C875, C875D, L840, L840D, L845, L850, L850D, L855, L855D, L870, L870D, L875, L875D, S850, S855, S855D, S870, S875

400,000 đ 350,000 VNĐ

Bảo hành: 6 tháng

Mô tả sản phẩm

Pin laptop Toshiba PA5023U-1BRS, PA5024U-1BRS, PA5025U-1BRS, PABAS260, C840, C840D, C845, C850, C850D, C855, C855D, C870, C870D, C875, C875D, L840, L840D, L845, L850, L850D, L855, L855D, L870, L870D, L875, L875D, S850, S855, S855D, S870, S875