Màn hình Laptop

Màn hình Laptop 14 inch dày, 40 pin, renew
490,000 đ 550,000 đ

Màn hình Laptop 14 inch dày, 40 pin, renew

Bảo hành 6 tháng

-10.91%
Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày Renew
650,000 đ 750,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày Renew

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Màn hình laptop LCD 15.4 inch Wide
850,000 đ 890,000 đ

Màn hình laptop LCD 15.4 inch Wide

Bảo hành 3 tháng

-4.49%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 30 pin
950,000 đ 1,050,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 30 pin

Bảo hành 6 tháng

-9.52%
Màn hình 14.0 inch 30 pin HD (không tai)
950,000 đ 1,100,000 đ

Màn hình 14.0 inch 30 pin HD (không tai)

Bảo hành 6 tháng

-13.64%
Màn hình laptop LED 14 inch mỏng HD 30 pin
950,000 đ 1,150,000 đ

Màn hình laptop LED 14 inch mỏng HD 30 pin

Bảo hành 6 tháng

-17.39%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin
990,000 đ 1,050,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin

Bảo hành 6 tháng

-5.71%
Màn hình laptop 14 inch mỏng HD 40 pin
990,000 đ 1,200,000 đ

Màn hình laptop 14 inch mỏng HD 40 pin

Bảo hành 6 tháng

-17.50%
Màn hình Laptop 14 inch dày, 30 pin, renew
1,350,000 đ 1,500,000 đ

Màn hình Laptop 14 inch dày, 30 pin, renew

Bảo hành 6 tháng

-10.00%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin FHD
1,450,000 đ 1,550,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin FHD

Bảo hành 6 tháng

-6.45%
Màn hình laptop Dell 7280 12.5 SLIM 30 PIN KO TAI FHD
1,550,000 đ 1,990,000 đ

Màn hình laptop Dell 7280 12.5 SLIM 30 PIN KO TAI FHD

Bảo hành 6 tháng

-22.11%