Màn hình Laptop

Màn hình laptop LCD 15.4 inch Wide
950,000 đ 990,000 đ

Màn hình laptop LCD 15.4 inch Wide

Bảo hành 3 tháng

-4.04%
Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày Renew
950,000 đ 1,100,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày Renew

Bảo hành 6 tháng

-13.64%
Màn hình laptop LED 14 inch mỏng 30 pin
950,000 đ 1,150,000 đ

Màn hình laptop LED 14 inch mỏng 30 pin

Bảo hành 6 tháng

-17.39%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 30 pin
990,000 đ 1,050,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 30 pin

Bảo hành 6 tháng

-5.71%
Màn hình 14.0 inch 30 pin HD (không tai)
990,000 đ 1,100,000 đ

Màn hình 14.0 inch 30 pin HD (không tai)

Bảo hành 6 tháng

-10.00%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin
1,100,000 đ 1,150,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin

Bảo hành 6 tháng

-4.35%
Màn hình Laptop Sony 13.3 inch 40 pin, tai 2 bên
1,150,000 đ 1,300,000 đ

Màn hình Laptop Sony 13.3 inch 40 pin, tai 2 bên

Bảo hành 6 tháng

-11.54%
Màn hình laptop 14 inch mỏng, 40 pin
1,190,000 đ 1,400,000 đ

Màn hình laptop 14 inch mỏng, 40 pin

Bảo hành 6 tháng

-15.00%
Màn hình Laptop Sony 13.3 inch 30 pin, tai 2 bên
1,350,000 đ 1,400,000 đ

Màn hình Laptop Sony 13.3 inch 30 pin, tai 2 bên

Bảo hành 6 tháng

-3.57%
Màn hình Laptop Acer 13.3 inch
1,420,000 đ 1,500,000 đ

Màn hình Laptop Acer 13.3 inch

Bảo hành 6 tháng

-5.33%
Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày, FHD
1,590,000 đ 1,700,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch 40 pin dày, FHD

Bảo hành 6 tháng

-6.47%
Màn hình laptop 17.3 led dày 40 pin HD
1,590,000 đ 1,700,000 đ

Màn hình laptop 17.3 led dày 40 pin HD

Bảo hành 6 tháng

-6.47%
Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin FHD
1,650,000 đ 1,750,000 đ

Màn hình laptop 15.6 inch mỏng 40 pin FHD

Bảo hành 6 tháng

-5.71%
Màn hình laptop 17.3 led dày 40 pin FHD
2,050,000 đ 2,300,000 đ

Màn hình laptop 17.3 led dày 40 pin FHD

Bảo hành 6 tháng

-10.87%
Màn hình laptop 17.3 led dày 30 pin FHD
2,790,000 đ 2,850,000 đ

Màn hình laptop 17.3 led dày 30 pin FHD

Bảo hành 6 tháng

-2.11%
Màn hình 15.6 mỏng 40 pin không tai / NT156 full HD
3,350,000 đ 3,500,000 đ

Màn hình 15.6 mỏng 40 pin không tai / NT156 full HD

Bảo hành 6 tháng

-4.29%
Màn hình HP 15.6 inch cảm ứng 30 pin
3,350,000 đ 3,500,000 đ

Màn hình HP 15.6 inch cảm ứng 30 pin

Bảo hành 6 tháng

-4.29%