Đầu chuyển, Đầu nối VGA, HDMI, DVI, DP, DisplayPort, USB, Audio, Sata

Đầu nối usb.
30,000 đ 50,000 đ

Đầu nối usb.

-40.00%
Đầu nối USB 3.0
50,000 đ 65,000 đ

Đầu nối USB 3.0

-23.08%
Đầu chuyển DVI-D (24+5) to HDMI
60,000 đ 80,000 đ

Đầu chuyển DVI-D (24+5) to HDMI

Bảo hành 1 tháng

-25.00%
Đầu chuyển DVI-D (24+1) to HDMI
60,000 đ 80,000 đ

Đầu chuyển DVI-D (24+1) to HDMI

Bảo hành 1 tháng

-25.00%
Đầu nối 2 đầu DisplayPort
90,000 đ 95,000 đ

Đầu nối 2 đầu DisplayPort

Bảo hành 1 tháng

-5.26%
Cáp Loa Audio 3.5mm 1 ra 2 UNITEK (Y-C 956ABK)
90,000 đ 130,000 đ

Cáp Loa Audio 3.5mm 1 ra 2 UNITEK (Y-C 956ABK)

Bảo hành 3 tháng

-30.77%
Cáp chuyển HDMI to VGA có cổng Audio
90,000 đ 160,000 đ

Cáp chuyển HDMI to VGA có cổng Audio

Bảo hành 1 tháng

-43.75%
Cáp chuyển Displayport to VGA
120,000 đ 150,000 đ

Cáp chuyển Displayport to VGA

Bảo hành 1 tháng

-20.00%
Cáp chuyển tín hiệu Displayport ra HDMI (cái)
120,000 đ 190,000 đ

Cáp chuyển tín hiệu Displayport ra HDMI (cái)

Bảo hành 1 tháng

-36.84%
Cáp Mini DisplayPort To VGA cho Macbook
140,000 đ 160,000 đ

Cáp Mini DisplayPort To VGA cho Macbook

Bảo hành 1 tháng

-12.50%
Cáp chuyển Vga To HDMI Có Audio
150,000 đ 200,000 đ

Cáp chuyển Vga To HDMI Có Audio

Bảo hành 1 tháng

-25.00%
Cáp chuyển Vga To HDMI Có Audio
160,000 đ 250,000 đ

Cáp chuyển Vga To HDMI Có Audio

Bảo hành 1 tháng

-36.00%
Bộ chia VGA , 1 ra 2 màn hình VGA-2002
170,000 đ 190,000 đ

Bộ chia VGA , 1 ra 2 màn hình VGA-2002

Bảo hành 1 tháng

-10.53%