CPU máy bàn

CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)
390,000 đ 650,000 đ

CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)

Bảo hành 3 năm

-40.00%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
450,000 đ 490,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-8.16%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
690,000 đ 850,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-18.82%
CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray
790,000 đ 800,000 đ

CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray

Bảo hành 3 năm

-1.25%
CPU Intel Core i5 2500  (6M Cache, up to 3.70 GHz), Tray
920,000 đ 1,050,000 đ

CPU Intel Core i5 2500 (6M Cache, up to 3.70 GHz), Tray

Bảo hành 3 năm

-12.38%
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)
1,350,000 đ 1,400,000 đ

CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)

Bảo hành 3 năm

-3.57%
CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)
1,650,000 đ 1,850,000 đ

CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)

Bảo hành 36 tháng

-10.81%