CPU máy bàn

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
160,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 12 tháng

-20.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
500,000 đ 550,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-9.09%
CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray
650,000 đ 750,000 đ

CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 36 tháng

-13.33%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
690,000 đ 750,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-8.00%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
790,000 đ 850,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-7.06%
CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray
890,000 đ 1,050,000 đ

CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-15.24%
CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)
1,050,000 đ 1,200,000 đ

CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)

Bảo hành 3 năm

-12.50%
CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray
1,050,000 đ 1,250,000 đ

CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-16.00%
CPU Intel Core i5 4430 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray
1,450,000 đ 1,550,000 đ

CPU Intel Core i5 4430 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 36 tháng

-6.45%
CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray
1,650,000 đ 1,750,000 đ

CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 3 năm

-5.71%
CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray
1,690,000 đ 1,750,000 đ

CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 36 tháng

-3.43%
CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz
1,750,000 đ 1,900,000 đ

CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz

Bảo hành 3 năm

-7.89%